Friday, July 27, 2012

Illustration Friday- Lonely / Ilustracja Piątkowa- Samotny

 I painted this Sad Teddy Bear some time ago.


Then I drawn him again-but digitally...
I made a Miss You Card using my drawing.
I hope you like it!

Monday, July 23, 2012

One Anniversary Card, Two Ways / Kartka na Rocznicę Ślubu na Dwa Sposoby


At first- I made this design in Corel Draw.
This is a perfect Anniversary eCard.
Na początku wykonałam ten projekt/rysunek w Corel Draw.

Then I used my design to make this Postcard (with handmade stamp on the back).
This handmade Anniversary Postcard is available on my Etsy Shop.
Następnie użyłam swoje projektu do wykonania Pocztówki( z ręcznie wykonanym znaczkiem
pocztowym na odwrocie).
Ta ręcznie wykonana Kartka na Rocznicę Ślubu jest dostępna w moim Sklepie na Etsy.


Friday, July 20, 2012

Illustration Friday- Carry


I made this illustration for Illustration Friday challenge.
But I think it could be a good Congratulation Pregnancy Card.
What do you think?
Obrazek zrobiłam jak co tydzień na Illustration Friday konkurs.
Pomyślałam,że byłaby to dobra kartka gratulacyjna dla przyszłej mamy.
Zgadzacie się z tym?

Monday, July 9, 2012

Slumber Party- Monday Artday / Piżamowe Party- dla Monday Artday


I made this illustration for Monday Artday challenge.
Given topic "Slumber Party".
Tą ilustrację wykonałam na konkurs Monday Artday.
Zadany temat "Piżamowe Party".

Friday, July 6, 2012

Illustration Friday- Suspend / Ilustracja Piątkowa- Zawieszony


I made this quick illustration in Corel Draw.
I hope you enjoy it!;)
Zrobiłam "na szybko" tą ilustrację w Corelu.
Mam nadzieję,że Wam się spodoba;))

Sunday, July 1, 2012

It's a Girl! Pram Card / To Dziewczynka! Kartka w kształcie wózeczka


I made another Baby Buggy shaped Card.
You can find this Card on Etsy
Wykonałam kolejną karteczkę w kształcie Wózeczka.
Można ją znaleźć Tutaj